Výročná členská schôdza

04.01.2014 22:32

Odbor KST TJ Letecké opravovne Trenčín pozýva svojich členov na VÝROČNÉ STRETNUTIE, ktoré sa uskutoční v sobotu 11. januára 2014 o 12:00 hod. v kultúrnom dome Mníchova Lehota. Prezentácia: od 11:00 do 12:00 hod. PRE VŠETKÝCH - NEZABUDNÚŤ ČLENSKÝ PREUKAZ. Na stretnutí okrem obligátneho programu (správa o činnosti, plán akcií na rok 2014, diskusia ...) budú aj voľby členov výboru na roky 2014-2017, odmenenie jubilantov a aktívnych členov, kontrola preukazov - výberu členského a bude poskytnuté občerstvenie. V prípade záujmu bude v rámci možností zabezpečená prezentácia turistických aktivít našich členov a reinštalovaná bude výstava fotografií členov.

Na výročné stretnutie po vlastných

Zraz: v autobuse smer Beckov s odchodom z aut. stan. TN o 8.55 hod. po Električnej cez Biskupice do zastávky Trenč. Turná RD (družstvo)
Trasa: z Trenčianskej Turnej na Patlíkovú a ďalej po býv. železničke cez nový mostík „Turňanský mládenec“ po ceste do Mníchovej Lehoty.
Pozn.: trasa je nenáročná s krátkou zastávkou na Patlíkovej, aby sme sa posilnili, nespotili a potom na schôdzi od únavy nedriemali a boli aktívni.
Vedie a info: Jozef Šebo, tel. 0948 131 948. Ostatní sa môžu do Mních. Lehoty dopraviť spojom SAD s odchodom o 11.05 hod. z autobus.stanice Trenčín, alebo prísť vlastnou trasou, prípadne vlastným dopravným prostriedkom. Spoje SAD z Mníchovej lehoty nám.: odchod o 15.11, 17.14 a 18,14 hod.