Turistické akcie roku 2020

Zoznam turistických akcií nášho klubu. Akcie mimo plánu akcií OKST sú umiestnené nižšie na tejto stránke - za akciami OKST.

Dátum Plánované akcie OKST TJ LOT Vedúci
1.1.2020 Novoročný výstup na Ostrý vrch - foto R.Timko
6.1.2020 Trojkrálový výstup na Čiernachov - foto S.Bažantová
26.1.2020 Vladov 1005. Inovec - foto S.Bažantová
2.2.2020 Výročné stretnutie členov KST TJ LOT  -  foto výbor
22.-23.2.2020 Zimné stretnutie turistov Trenčianskeho regiónu na Baskom  -  foto RR
7.3.2020 Výstup na rozhľadňu Poľana  -  foto - ako bolo J.Mrlina
14.-15.3.2020 Generálka - kontrola chodníkov na leteckú 50-ku a 100-ku - oznam výbor
21.-22.3.2020 Letecká 100-ka a Letecká 50-ka, 20-ka, 10-ka-   oznam výbor, M.Maradík, I.Horniak, R.Timko
4.4.2020 Jarný zájazd RR KST TN - Nová Baňa - oznam RR
10.-13.4.2020 Veľká noc - klubový autobusový zájazd - oznam J.Mrlina
25.4.2020 Novomestská päťdesiatka výbor
2.5.2020 Priateľstvo bez hraníc - akcia zrušená RR + J.Mrlina
16.5.2020 Cykloturistika M.Maradík
16.5.2020 Bánovská 50-ka výbor
2.-3.10.2020 Stretnutie čitateľov Krás Slovenska - zmena termínu RR
7.6.2020 Rozhľadňa J.Šebo
21.6.2020 Pochod priateľov lesnej železnice RR
2.-5.7.2020 Celoslovenský zraz Klubu slovenských turistov - akcia je zrušená výbor
11.-12.7.2020 Medzinárodný pochod  Trenčín - Zlín 
pripomienka - ako bolo - foto
J.Mrlina, RR
16.8.2020 Detská prázdninová túra - Čachtice Timko R.
22.26.8.2020 Klubový zájazd - Andršpachy - zmena S.Bažantová
22.-26.8..2020 Klubový zájazd - Kremnické vrchy  -  foto - ako bolo J.Timko
19.9.2020 Jesenný zájazd RR KST NCH Zvonička - trasy RR KST TN
26.9.2020 Neformálna CR rallye RR KST TN
3.10.2020 Manínska tiesňava výbor
17.10.2020 Chystanie dreva na Hviezdicový výstup M.Maradik
18.10.2020 Hviezdicový výstup na Inovec - Memoriál Vlada Švancára - oznam - foto výbor
21.11.2020 Jesenné stretnutie turistov Trenčianskeho regiónu RR KST TN
5.12.2020 Mikulášska stopa - Mikuláš 2020 Timko R.
26.12.2020 Štefanské výstupy výbor
31.12.2020 Silvestrovské túlačky - Sokolí kameň foto J.Marťák

V malej skupinke je veselšie a bezpečnejšie, "Jurajov chodník" 4. ročník. Pre členov nášho klubu (hlavne seniorov) ktorí majú čas, chuť a potrebu "vyvetrať" sa za vhodného počasia aj v týždni (streda alebo štvrtok) organizoval Juraj Marťák st. (tel. 0910682931) nenáročné túry - vychádzky v blízkom aj vzdialenejšom okolí. To ako a kam sa pôjde a či sa vôbec pôjde, môžu zistiť záujemcovia na Jurajovom telefóne deň vopred. Vychádzky sa zúčastňuje každý na vlastné nebezpečie. Vo voľných termínoch je možné zúčastniť sa na akciách organizovaných ostatnými OKST prípadne obcami.

Podrobnosti k jednotlivým plánovaným akciám sú včas uverejnené na našej webstránke a vo výveske v areáli LOT. Na priateľské stretnutie s priaznivcami turistiky sa teší Výbor OKST TJ LOT.

Zoznam neplánovaných akcií skupinky z členov nášho klubu, akcie organizované iným OKST, alebo obcami.
Za aktuálnosť odkazov na akcie zodpovedajú ich organizátori.

Dátum Akcie mimo plánu akcií OKST TJ LOT
12.1.2020 JCH Neporadza - Kubrica foto
16.1.2020 JCH Opatová - Trenč. Teplice foto
19.1.2020 JCH Dubnica - Trenč. Teplice foto
23.1.2020 JCH Radar - Kubra foto
29.1.2020 JCH Selec - Stankovce foto
6.2.2020 JCH Radar - Turná foto
9.2.2020 JCH Kubrica - Dubovec - Trenč. Teplice foto
13.2.2020 JCH Záskalie foto
16.2.2020 JCH Radar - Soblahov foto
19.2.2020 JCH Krásna Ves - Omšenie foto
22.2.2020 JCH Zo Súče do Súče foto
26.2.2020 JCH Omšenská Baba - Bartošovica foto
5.3.2020 JCH Veľký Plešivec foto
8.3.2020 JCH Malý Manín foto
15.3.2020 JCH Ostrý vrch foto
22.3.2020 JCH Skalka foto
26.3.2020 JCH Čiernachov foto
29.3.2020 JCH Dolňanská kyselka foto
28.3.2019 Inovecký maratón
2.4.2020 JCH Kalinky - Lúčky foto
5.4.2020 Sopkov kameň foto
9.4.2020 JCH Janov vrch foto
12.4.2020 JCH Veľkonočná Eufória foto
18.4.2020 Vojenská päťdesiatka (OKST TTS DUKLA)
23.4.2020 JCH Na Čechovke foto
25.4.2020 Dubnická tridsiatka (OKST DCA)
26.4.2020 JCH Koronatúlačky foto
  Okolo Bošáckej doliny ???
  Novomestská 50-ka ???
30.4.2020 JCH Dubovec foto
2.5.2020 JCH Koronatúlačky foto
2.5.2020 Ilavská 25-ka (OKST Ilava)
7.5.2020 JCH Machnáč foto
9.5.2020 Soblahovská 35-ka ???
10.5.2020 JCH železnička foto
16.5.2020 Novodubnická 25-ka (OKST Kolačín)
9.5.2020 Podjavorinská päťdesiatka (OKST ST)
17.5.2020 JCH Opatovská dolina foto
24.5.2020 JCH DCA - TT foto
30.5.2020 Jastrabská 25-ka
3.6.2020 JCH Závada foto
6.6.2020 Myjavská päťdesiatka (OKST MY)
6.6.2020 25-ka Pod Vršatcom (OKST BOH)
6.2020 Mitická 20-ka
11.6.2020 7 divov TSK - plagát - záznamník
11.6.2020 JCH Čvirigovec foto
14.6.2020 JCH Kubrica foto
18.6.2020 JCH z Radaru foto
25.6.2020 JCH železnička foto
28.6.2020 JCH Inovec foto
28.6.2020 Dúpna jaskyňa
4.7.2020 Bošácka dolina
12.7.2020 JCH Krásin foto
16.7.2020 JCH Vršatec foto
6.8.2020 JCH Žitková foto
16.8.2020 JCH Kalinky - Lúčky foto
29.8.2020 Okolo Chocholanskej doliny
3.9.2020 JCH Holíš foto
5.9.2020 Teplická päťdesiatka (OKST TT)
10.9.2020 JCH Krivoklátska dolina foto
13.9.2020 JCH Omšenská Baba foto
17.9.2020 JCH Vápeč foto
20.9.2020 JCH Tr.Teplá - Kubra foto
26.9.2020 Inovecký výbeh
3.10.2020 Hviezdicový Kňaží stôl (OKST PODL)
8.10.2020 JCH Kubranská dolina foto
11.10.2020 Butkov - Rohatá skala (OKST Tuláci)
22.10.2020 JCH Trubárka - Dubovec foto
29.10.2020 JCH Opatovská tiesňava foto
1.11.2020 JCH Skalka foto
5.11.2020 JCH Čechovka foto
8.11.2020 JCH Kubranská dolina foto
8.11.2020 Hviezdicový Suchý vrch (OKST BCE)
11.11.2020 JCH Lúčky foto
15.11.2020 JCH Radar - Kubra foto
18.11.2020 JCH Markovica foto
21.11.2020 JCH Omšenie - Krásna Ves foto
26.11.2020 JCH Čvirigovec - Čertova skala foto
29.11.2020 JCH Inovec - foto
28.11.2020 Výstup na Žlab
3.12.2020 JCH Machnáč foto
6.12.2020 JCH Sopkov kameň foto
9,12,2020 JCH Krasín foto
13.12.2020 JCH Neporadza - Kubra foto
17.12.2020 JCH Bartošovica foto
19.12.2020 JCH Selec - Turná foto
26.12.2020 JCH Kubrica - Chata pod Ostrým vrchom foto
29.12.2020 Predsilvestrovský Ostrý vrch
   2022 JCH - Jurajov chodník v roku 2022 - ako bolo