Turistické akcie roku 2022

Zoznam turistických akcií nášho klubu. Akcie mimo plánu akcií OKST sú umiestnené nižšie na tejto stránke - za akciami OKST.

Dátum Plánované akcie OKST TJ LOT Vedúci
1.1.2022 Nový rok na Ostrom vrchu - foto - ako bolo Soňa B.
6.1.2022 Trojkrálový Čiernachov - foto - ako bolo Soňa B.
29.1.2022 Vladov 1007. Inovec - ako bolo - foto Soňa B.
13.2.2022 Výročná členská schôdza OKST TJ LOT - foto výbor
19.2.2022 Zimné stretnutie turistov na Baske - foto RR TN
19.3.2022 Letecká 50-ka, 30-ka, 15-ka - foto - ako bolo Horniak, Kuzma
10.4.2022 Kysuckou vrchovinou - foto - ako bolo Kuzma
2.4.2022 Jarný zájazd RR KST TN RR TN
15.-18.4.2022 Veľká noc v Pohronskom Inovci - autobusový zájazd
foto1. deň - 2. deň - 3.deň - 4. deň - ako bolo
J.Mrlina
7.5.2022 Priateľstvo bez hraníc 18. ročník - foto RR TN
22.5. 2022 Oponice foto - ako bolo Soňa B.
máj 2022 Cykloturistika  
12.jún 2022 Výlet v pohorí Vtáčnik, Malý a veľký Grič - zájazd- ZRUŠENÉ Kuzma
9.-10.7.2022 Medzinárodný, dialkový, etapový pochod Zlín - Trenčín RR TN, TJ LOT
16.-20.7.2022 Liptovské Revúce - klubový zájazd - foto - ako bolo JM - ako bolo SB výbor
07-08-2022 Detská, prazdninová túra ???  
09-2022 Deň vo Veľkej Fatre Kuzma
10.9.2022 Jesenný zájazd RR KST Kremnické vrchy - mapy RR TN
24.9.2022 CR Rallye RR TN
8.-10.10.2022 Klubový zájazd - Vysoké Tatry - foto - ako bolo Soňa B.
22.10.2022 Príprava dreva na Hviezdicový Inovec  
23.10.2022 Hviezdicový Inovec - Memoriál Vlada Švancára - foto - ako bolo  
13.11.2022 Malý a Veľký Grič - autobusový zájazd - foto Kuzma
19.11.2022 Jesenné stretnutie turistov regionu - foto RR KST TN
10.12.2022 Mikulášska stopa - foto - ako bolo  
26.12.2022 Štefanské výstupy - Omšenská Baba - foto - ako bolo  
31.12.2022 Silvestrovské túlačky - Sokolí kameň - foto  

V malej skupinke je veselšie a bezpečnejšie, "Jurajov chodník" 6. ročník. Pre členov nášho klubu (hlavne seniorov) ktorí majú čas, chuť a potrebu "vyvetrať" sa za vhodného počasia aj v týždni (streda alebo štvrtok) organizoval Juraj Marťák st. (tel. 0910682931) nenáročné túry - vychádzky v blízkom aj vzdialenejšom okolí. To ako a kam sa pôjde a či sa vôbec pôjde, môžu zistiť záujemcovia na Jurajovom telefóne deň vopred. Vychádzky sa zúčastňuje každý na vlastné nebezpečie. 

Vo voľných termínoch je možné zúčastniť sa na akciách organizovaných ostatnými OKST prípadne obcami.

Podrobnosti k jednotlivým plánovaným akciám budú včas uverejnené na našej webstránke prípadne ich dostanete formou mailovej správy . Na priateľské stretnutie s priaznivcami turistiky sa teší Výbor OKST TJ LOT.

Zoznam neplánovaných akcií skupinky z členov nášho klubu, akcie organizované iným OKST, alebo obcami.
Za aktuálnosť odkazov na akcie zodpovedajú ich organizátori.

Dátum Akcie mimo plánu akcií OKST TJ LOT
9.1.2022 JCH  Krásin  foto
12.1.2022 JCH  Selec - Beckov  foto
15.1.2022 JCH  Lúčky - foto
22.1.2022 JCH  železnička  foto
26.1.2022 JCH  Teplá - Kubra  foto
5.2.2022 JCH  Ostrý vrch  foto
10.2.2022 JCH  železnička  foto
16.2.2022 JCH  Opatová - Kubra  foto
24.2.2022 ako JCH popod Ostrý vrch  foto
26.2.2022 JCH  Omšenská Baba  foto
  3.3.2022 JCH  Horné Srnie - Horná Súča  foto
  5.3.2022 JCH Neporadza - Kubra  foto
10.3.2022 ako JCH Mitice - Čiernachov  foto
12.3.2022 JCH Tr. Teplice - Kubrica  foto
17.3.2022 JCH  Nová Bošáca - Bošáca 1  foto  
23.3.2022 JCH  Nová Bošáca - Bošáca 2 foto
26.3.2022 Inovecký maratón  -  foto
30.3.2022 JCH  Omšenie - Krásna Ves  foto
6.4.2022 JCH  Ibovka   foto
10.4.2022 JCH  Jilemnického  foto
23.4.2022 Okolo Bošáckej doliny
13.4.2022 JCH Tr. Teplice - Omšenie  foto
18.4.2022 JCH  Vápeč  foto
20.4.2022 JCH  Krásin  foto
23.4.2022 Novomestská 50-ka  -  foto
28.4.2022 JCH  Sopkov kameň  foto
30.4.2022 Dubnická 30-tka  
 5.5.2022 JCH  Ivaničkovce - Trubárka  foto
7.5.2022 Ilavská 25-ka
8.5.2022 JCH  Radar - Kubrica  foto
12.5.2022 JCH  Rohatá skala  foto
14.5.2022 Soblahovská 35-ka
14.5.2022 Podjavorinská 50-ka
14.5.2022 Bánovská 80-ka
14.5.2022 Novodubnická 25-ka
15.5.2022 JCH  Mitická dolina  foto
19.5.2022 JCH  Trenč. Závada  foto
22.5.2022 Turistický pochod  Zábudišová  -  foto 
26.5.2022 JCH  Kykula - Machnáč  foto
28.5.2022 Jastrabská 25-ka  -  foto
27.-29.5.2022 Krásy Slovenska - stretnutie čitateľov
12.6.2022 JCH  Markovica  foto
15.6.2022 JCH  Omšenská Baba  foto
19.6.2022 JCH  Selec - Beckov  foto
23.6.2022 JCH  Janov vrch  foto
26.6.2022 JCH  Mitická dolina  foto
30.6.2022 JCH  Palov kufor  foto
2.6.2022 JCH Žitková  foto
23.6.2022 autobusový zajazd do PL - Energylandie
3.7.2022 JCH  Teplá - Kubra  foto
6.7.2022 JCH  Selec - Trenč. Turná  foto
10.7.2022 JCH  DCA - Teplice  foto
13.7.2022 JCH  Čiernachov  foto
27.7.2022 JCH  Oľgin kufor  foto
3.8.2022 JCH  Klapy  foto
7.8.2022 JCH  Inovec  foto
10.8.2022 JCH  Holíš  foto
13.8.2022 JCH  Svitava  foto
18.8.2022 JCH  Baske  foto
24.8.2022 JCH  Slopský vrch  foto
27.8.2022 Okolo Chocholanskej doliny
28.8.2022 JCH  Lúčky  foto
1.9.2022 Kálnický Ostrý vrch
4.9.2022 Púchovský okruh
4.9.2022 JCH  Ostrý vrch  foto
7.9.2022 JCH  Hoľazne  foto
11.9.2022 JCH Inovec  foto
14.9.2022 JCH  Majkin kufor  foto
17.9.2022 JCH  Závada  foto
22.9.2022 JCH  Čechovka  foto
24.9.2022 JCH  Ivaničkovec  foto
2.10.2022 JCH  Pavlov vrch  foto
5.10.2022 JCH  Macková  foto
12.10.2022 JCH  Drietomská dolina foto
16.10.2022 JCH  Teplice - Kubrica  foto
20.10.2022 JCH  Klepáč - Machnáč  foto
27.10.2022 JCH  Malý Manín  foto
30.10.2022 JCH  Veľký Manín  foto
3.11.2022 JCH  Vlčí Vrch  foto
6.11.2022 JCH  Opatovská dolina  foto
9.11.2022 JCH  Milošov kufor  foto
17.11.2022 JCH rozhľadňa IBO-vka  foto
26.11.2022 JCH  popod Ostrý vrch  foto
4.12.2022 JCH  Teplice - Kubra  foto
18.12.2022 Zimný Inovec  foto
28.12.2022 Inovec  foto