Turistické akcie roku 2019

Zoznam turistických akcií nášho klubu. Akcie mimo plánu akcií OKST sú umiestnené nižšie na tejto stránke - za akciami OKST.

Dátum Plánované akcie OKST TJ LOT Vedúci
1.1.2019 Novoročný výstup na Ostrý vrch - foto Rasťo Timko
6.1.2019 Trojkrálový výstup na Čiernachov - foto Maradík
20.1.2019 Výročné stretnutie členov KST TJ LOT - foto výbor
26.1.2019 Vladov 1004. Inovec  - foto Maradík
23.-24.2.2019 Zimné stretnutie turistov Trenčianskeho regiónu na Baskom RR
2.3.2019 Rozhľadňa nad Horným Orechovým - foto - ako bolo Mrlina
16.-17.3.2019 Generálka - kontrola chodníkov na leteckú 50-ku a 100-ku výbor
23.-24.3.2019 Letecká 100-ka výbor
24.3.2019 Letecká 50-ka, 20-ka a 10-ka - foto výbor
6.4.2019 Jarný zájazd RR KST TN  Štiavnické vrchy - foto RR
19.-22.4.2019 Veľká noc - klubový autobusový zájazd Bardejov a okoliefoto Mrlina
27.04.2019 Novomestská päťdesiatka - foto výbor
4.5.2019 Priateľstvo bez hraníc - Pulčín a Pulčínske skaly - ako bolo - foto RR
25.5.2019 Jastrabská 25-ka výbor, Timko R.
25.-26.5.2019 Stretnutie čitateľov Krás Slovenska na Kraľovej holi RR
25.-26.5.2019 Klubový cyklo-turistický zájazd  na Záhorie - zrušené Maradík
9.6.2019 Cyklo výlet,  Trenčín - Horné Srnie  foto Maradík
21.-23.6.2019 Beskydy - klubový zájazd - zrušenie Horniak
23.6.2019 Pochod priateľov lesnej železnice RR
4.-7.7.2019 Celoslovenský zraz Klubu slovenských turistov - Košice výbor, Timko J.
13.-14.7.2019 Medzinárodný pochod Zlín - Trenčín - foto - ako bolo  Mrlina, RR
27.7.2019 Okolo Bošáckej doliny výbor
18.8.2019 Detská prázdninová túra - Uhliská - foto Timko R.
28.8.- 1.9.2019  Krušné hory - foto I. - foto II. -  foto III. - foto IV. Bažantová
14.09.2019 Šebo, výbor
21.9.2019 Neformálna CR rallye RR KST TN
28.9.2019 Jesenný zájazd  RR KST  Kubínska hoľa - foto RR KST TN
13.10.2019 Butkovako bolo  -  foto výbor, Mrlina
19.10.2019 Chystanie dreva na Hviezdicový výstup  -  foto Maradik
20.10.2019 Hviezdicový výstup na Inovec - Memoriál Vlada Švancára - foto výbor, Maradik
23.11.2019 Jesenné stretnutie turistov Trenčianskeho regiónu - foto RR KST TN
7.12.2019 Mikulášska stopa - Mikuláš 2019 - foto Timko R.
26.12.2019 Štefanské výstupy - Omšenská Baba    foto výbor
31.12.2019 Silvestrovské túlačky - Sokolí kameň  -  foto Marťák

V malej skupinke je veselšie a bezpečnejšie, "Jurajov chodník" 3. ročník. Pre členov nášho klubu (hlavne seniorov) ktorí majú čas, chuť a potrebu "vyvetrať" sa za vhodného počasia aj v týždni (streda alebo štvrtok) organizoval Juraj Marťák st. (tel. 0910682931) nenáročné túry v blízkom aj vzdialenejšom okolí. To ako a kam sa pôjde a či sa vôbec pôjde, môžu zistiť záujemcovia na Jurajovom telefóne deň vopred. Vo voľných termínoch je možné zúčastniť sa na akciách organizovaných ostatnými OKST prípadne obcami.

Podrobnosti k jednotlivým plánovaným akciám budú včas uverejnené na našej stránke, vo výveskách v areáli LOT a vo výklade predajne T-sport na Braneckého ulici. Na priateľské stretnutie s priaznivcami turistiky sa teší Výbor OKST TJ LOT.

Zoznam neplánovaných akcií skupinky z členov nášho klubu, akcie organizované iným OKST, alebo obcami.
Za aktuálnosť odkazov na akcie zodpovedajú ich organizátori.

Dátum Akcie mimo plánu akcií OKST TJ LOT
14.-17.2.2019 Slovenský zimný zraz KST - info - prihláška
7.3.2019 Jurajov chodník : Malý Manín - foto
30.3.2019 Inovecký maratón - foto
3.4.2019 Jurajov chodník : V. Javorina - foto
13.4.2019 Vojenská päťdesiatka (OKST TTS DUKLA)
27.4.2019 Dubnická tridsiatka (OKST DCA)
27.4.2019 Okolo Bošáckej doliny
4.5.2019 Ilavská 25-ka (OKST Ilava)
11.5.2019 Jurajov chodník : Omšenie - DCA foto
11.5.2019 Soblahovská 35-ka
11.5.2019 Bánovská päťdesiatka (OKST BCE)
11.5.2019 Novodubnická 25-ka (OKST Kolačín)
11.5.2019 Podjavorinská päťdesiatka (OKST ST)
1.6.2019 Myjavská päťdesiatka (OKST MY)
5.6.2019 Jurajov chodník : Neporadza - Kubra foto
8.6.2019 25-ka Pod Vršatcom (OKST BOH)
12.6.2019 Jurajov chodník : Šíp foto
22.6.2019 Mitická 20-ka
14.7.2019 Jurajov chodník : Radar - Kubra foto
18.7.2019 Jurajov chodník : Slopský vrch foto
1.8.2019 Jurajov chodník : Teplice - Opatová foto
4.8.2019 Jurajov chodník : Hrabové - Súľov foto
7.8.2019 Jurajov chodník : Hrachovište - Plešivec - Višňové foto
11.8.2019 Jurajov chodník : Inovec foto
15.8.2019 Jurajov chodník : Žitková foto
18.8.2019 Jurajov chodník : Dubnica - Teplice foto
7.9.2019 Teplická päťdesiatka (OKST TT)
11.9.2019
2.10.2019 Jurajov chodník : Bošáca foto
5.10.2019 Hviezdicový Kňaží stôl (OKST PODL)
17.10.2019 Jesenný Ostrý vrch foto
24.10.2019 Jurajov chodník : Tematín foto
26.10.2019 Jurajov chodník : Nad Oborou foto
31.10.2019 Jurajov chodník : Stará Opatová foto
14.11.2019 Jurajov chodník : Machnáč foto
3.11.2019 Hviezdicový Suchý vrch (OKST BCE)
12.12.2019 Jurajov chodník : Selec - Beckov foto
29.12.2019 Predsilvestrovský Ostrý vrch