Turistické akcie roku 2015

Zoznam turistických akcií nášho klubu. Akcie mimo plánu akcií OKST sú umiestnené nižšie za akciami OKST.

Dátum Plánované akcie OKST TJ LOT Vedúci
1.1.2015 Novoročný výstup na Ostrý vrch ~ foto J. Timko
6.1.2015 Trojkráľový výstup na Čiernachov ~ foto M. Maradík
31.1.2015 Vladov 1000-i Inovec ~ foto výbor
15.2.2015 Zimná túra : Veľká Javorina ~ foto J. Mrlina
21.2.2015 Zimné stretnutie turistov Trenčianskeho regiónu na Baskom ~ foto RR KST
14.3.2015 Generálka - kontrola chodníkov na leteckú 50-ku a 100-ku výbor
20.3.2014 Letecká stovka Ľ.Maradíková
I. Horniak
21.3.2015 Letecká 50-ka, 35-ka a 15-ka ~ foto M. Maradík
3.- 6.4.2015 Veľká noc : Zemplínske vrchy - Tokaj (autobusový zájazd) ~ foto J. Mrlina
H. Senková
2.5.2015 Priateľstvo bez hraníc : Masarykova chata (autobusový zájazd) ~ foto RR KST
8.-9.5.2015 Baťov kanál (ČR) klubový autobusový zájazd - turistika / cyklo ~ fotoreportáž M. Maradík
29.-31.5.2015 Stretnutie čitateľov Krás Slovenska: Poľana - Detva RR KST
21.6.2015 Pochod priateľov lesnej železnice        ~ foto RR KST
11.-12.7.2015 Medzinárodný etapový pochod Zlín - Trenčín ~ foto J. Mrlina
25.7.-2.8.15 Letný zahr. autob. zájazd ~ ako bolo výbor
16.8.2015 Detská prázdninová túra : poľovnícky a lesnícky NCH Luborčianska dolina J. Mrlina
19.9.2015 Malá Fatra - Vrátna dolina ~ foto J.Šebo
26.9.2015 Neformálna CR rallye - propozície ~ foto RR KST
27.9.2015   EURORANDO 2016, BUS ~ foto RR KST
18.10.2015 Hviezdicový výstup na Inovec - Memoriál Vlada Švancára  
príprava akcie ~ ako bolo ~ foto - napísala tlač
J. Šebo
14.11.2015 Jesenné stretnutie turistov Trenčianskeho regiónu - foto RR KST
5.12.2015 Mikulášska stopa R. Timko
26.12.2015 Štefanské výstupy - Omšenská Baba J. Timko
31.12.2015 Silvestrovské túlačky - Sokolí kameň - foto G. Holičková

Podrobnosti k jednotlivý akciám budú včas uverejnené na našej stránke a vo výveskách v areáli LOT a vo výklade predajne T-sport na Braneckého ulici.
Svojou účasťou na akciách potvrdíte, že naša práca má zmysel a máme v nej pokračovať. Na priateľské stretnutie s priaznivcami turistiky sa teší

Výbor OKST TJ LOT

Zoznam skupinových akcií členov klubu, akcie organizované iným OKST, alebo napr. obcami. Za aktuálnosť odkazov na akcie zodpovedajú ich organizátori.

Dátum Akcie mimo plánu akcií OKST TJ LOT
4.1.2015 Čvirigovec - foto
25.1.2015 Omšenská Baba - foto
20.3.- 5.7. Odznak 100 jarných kilometrov 2015
7.3.2015 Hory - cesty - ľudia 2015 BCE
28.3.2015 Inovecký maratón
11.4.2015 Vojenská 50-ka - foto
18.4.2015 Novomestská 50-ka
25.4.2015 Dubnická 30-ka
2.5.2015 Ilavská 25-ka
9.5.2015 Soblahovská 35-ka
16.5.2015 Podjavorinská 50-ka
16.5.2015 Bánovská 50-ka
16.5.2015 Novodubnická 25-ka
23.5.2015 Trenčianske diaľkové pochody - foto
6.6.2015 Myjavská 50-ka
7.6.2015 Zdolaj Srnský vrch
27.6.2015 Mitická 20-ka - foto
9.-12.7.2015 62. Celoslovenský zraz turistov: Veľký Meder
15.8.2015 Národný výstup na Kriváň 2015
1.9.2015 Kálnica - Hviezdicový výstup k dvojrížu pod Ostrým vrchom
5.9.2015 Palovým chodníkom
6.9.2015 Púchovský okruh za zdravím
12.9.2015 Teplická päťdesiatka
24.10.2015 Výstup na Rokoš - foto
8.11.2015 Hviezdicový výstup na Suchý vrch - foto
29.12.2015 Predsilvestrovský výstup na Ostrý vrch