Kontakty TJ LOT

turistické akcie, výkonnostná turistika, evidencia ocenení, administrácia klubovej webstránky
Predseda OKST:
Ing. Ľubica Maradíková 0904544240 lmaradikova@gmail.com predseda, ekonóm
 
Členovia výboru OKST TJ LOT:
Ivan Horniak 0915749478 horniak.ivan@googlemail.com turistické akcie, výkonnostná turistika, evidencia ocenení, administrácia klubovej webstránky
Richard Kuzma 0903802755 richard.kuzma@forvia.com turistické akcie, zástupca klubu v RR KST Trenčín
Soňa Bažantová 0905981485 sona.bazantova@gmail.com členská základňa, známky, pokladňa
Zuzana Jančová 0904474989 jasuzanne@gmail.com turistické akcie
 
Členovia klubu poverení výborom
Jozef Šebo 0948131948 jsebo@centrum.sk administrácia klubovej webstránky
Jan Mrlina 0902391057 jan.mrlina@gmail.com vedenie klubovej kroniky