Turistické akcie roku 2017

Zoznam turistických akcií nášho klubu. Akcie mimo plánu akcií OKST sú umiestnené nižšie - za akciami OKST.

Dátum Plánované akcie OKST TJ LOT Vedúci
1.1.2017 Novoročný výstup na Ostrý vrch - foto Jozef Timko
6.1.2017 Trojkráľový výstup na Čiernachov - foto M.Maradík
28.1.2017 Vladov 1002. Inovec  foto Ľ.Maradíková
5.2.2017 Výročné stretnutie členov KST TJ LOT  foto výbor
18.-19.2.2017 Zimné stretnutie turistov na Baskom  -  foto RR
 do12.3.2017 Kontrola chodníkov na Leteckú - foto výbor
18.-19.3.2017 Letecká stovka  -  info   -  foto výbor, I.Horniak
18.3.2014 Letecká 20,30 a 50-ka  -  foto  výbor
1.4.2017 Jarný regionálny zájazd  -  Velká Čantoryje - foto RR
14.-17.4.2017 Veľká noc - Levočské vrchy  -  foto J.Mrlina
29.4.2017 Rozhľadne - Dohňany  - foto J.Šebo
6.5.2017 Priateľstvo bez hraníc - Javorníky - foto RR
8.5.2017 Cykloturistika, Závada a Luborčianska dol. - foto M.Maradík
26.-27.5.2017 Stretnutie čitateľov Krás Slovenska - Svidník RR
18.6.2017 Pochod priateľov lesnej železničkyfoto RR
23.-25.6.2017 Autobusový zájazd -  Štiavnické vrchyfoto I.Horniak
1.7.2017 Marhát rozhľadňa  -  prieskum - foto J.Šebo
15.-16.7.2017 Etapový pochod Zlín -Trenčín - foto RR
19.8.2017 NCH Čvirigovec, detská túra - foto J. Mrlina
29.8.-2.9.2017 Letný klubový autobusový zájazd - Slovenský raj - ako bolo  foto J.Timko
15.9.2017 Svederník, rozhľadňa - foto J.Mrlina
23.9.2017 Neformálna CR rallye - foto RR
30.9.2017 Regionálny zájazd - Čierny Balog  foto RR
21.10.2017 Hviezdicový Inovec - foto príprava dreva  
22.10.2017 Hviezdicový výstup na Inovec - Memoriál Vlada Švancára - ako bolo - foto výbor, J.Mrlina
25.11.2017 Jesenné stretnutie turistov Trenčianskeho regiónu - foto RR
9.12.2017 Mikulášska stopa  - foto výbor
26.12.2017 Štefanské výstupy J.Timko
31.12.2017 Silvestrovské túlačky J.Marťák st.

V malej skupinke je veselšie a bezpečnejšie - "Jurajov chodník". Pre členov nášho klubu (hlavne seniorov) ktorí majú čas, chuť a potrebu "vyvetrať" sa za vhodného počasia aj v týždni (streda, štvrtok), organizoval Juraj Marťák  (tel. 0910682931) vždy v párnom týždni nenáročné túry v blízkom aj vzdialenejšom okolí. Vo voľných termínoch bolo možné zúčastniť sa na akciách organizovaných ostatnými KST regiónu prípadne obcami.

Zoznam skupinových akcií členov klubu, akcie organizované iným OKST, alebo napr. obcami. Za aktuálnosť odkazov na akcie zodpovedajú ich organizátori.

Dátum Akcie mimo plánu akcií OKST TJ LOT
12.1.2017 Ľadový Hrebienok - foto z 12.1. a 14.1.2017 foto z 24.1.2017
15.1.2017 Čvirigovec foto
22.1.2017 Omšenská Baba foto
2.2.2017 Jurajov chodník foto - železnička
9.2.2017 Jurajov chodník foto - Závada
  Poznávanie Strážovských vrchov
26.2.2017 Lomnická veža - foto
12.3.2017 Ostrý vrch - snežienky foto
16.3.2017 Jurajov chodník foto - Rohatá skala
23.3.2017 Jurajov chodník - Malý Manín
30.3.2017 Jurajov chodník - Veľký Manín   -  foto
 1.4.2017 Inovecký maratón
8.4.2017 Vojenská 50-ka
 9.4.2017 Jar v lese - foto
20.4.2017 Jurajov chodník - Žibrid
22.4.2017 Novomestská 50-ka  -  foto
29.4.2017 Dubnická 30-ka
1.5.2017 Stavanie mája na Klepáči
6.5.2017 Soblahovská 35-ka
6.5.2017 Ilavská 25-ka
11.5.2017 Jurajov chodník - Lopeník, Kykula, Machnáč
13.5.2017 Bánovská 50-ka
13.5.2017 Novodubnická 25-ka
13.5.2017 Podjavorinská 50-ka
18.5.2017 Jurajov chodník - Motešice
20.5.2017 Trenčianske diaľkové pochody - foto
20.5.2017 V.Tatry - foto - Maťa
 20.5.2017 Jastrabská 25-ka
25.5.2017 Jurajov chodník - Klapy
3.6.2017 Myjavská 50-ka
8.6.2017 Jurajov chodník - Hrdošná skala, Ostré - foto
10.6.2017 25-ka pod Vršatcom
17.6.2017 Mitická 20-ka
6.-9.7.2017 Celoslovenský zraz turistov - Duchonka
18.-20.8.2017 Národný výstup na Kriváň
9.9.2017 Teplická 50-ka
21.9.2017 Jurajov chodník
4.10.2017 Jurajov chodník Tematín  - foto
7.10.2017 Hviezdicový výstup na Kňaží stôl
12.10.2017 Jurajov chodník Malý Jelenec - foto
18.10.2017 Jurajov chodník Machnáč - foto
26.10.2017 Jurajov chodník Žitková - foto
14.10.2017 Chodníkmi Mudr. Bundalu
5.11.2017 Hviezdicový výstup na Suchý vrch  - foto
8.11.2017 Jurajov chodník - Rumpálový závrt  - foto
15.11.2017 Jurajov chodník - Veľký Plešivec - foto - ako bolo
29.12.2017 Predsilvestrovský výstup na Ostrý vrch