Nová web stránka

31.12.2013 14:25

Začali sa prípravy na spustenie našej novej webovej stránky. Web stránka je ideálnym nástrojom na našu vzájomnú komunikáciu, preto bude dôležité ju pravidelne sledovať a starať sa o ňu.

  • hlavný administrátor webu je predseda klubu, na web stránku pridáva príspevky len predseda klubu alebo člen výboru zodpovedný za turistické akcie
  • povinnosťou vedúceho akcie je pred každou akciou zverejniť "propozície", po jej uskutočnení napísať komentár "ako bolo" a vybrať fotky z akcie do fotogalérie. Zverejnenie týchto informácií pred aj po akcii zabezpečí vedúci akcie v spolupráci s členom výboru zodpovedným za turistické akcie
  • na web stránku sa umiestňuje minimum súborov (fotiek, ...) z dôvodu obmedzenej veľkosti free priestoru serveru webnode

Tieto pravidlá sa budú aktualizovať, je potrebné sa nimi riadiť. Web je tu predsa pre nás.

Nová web stránka turistov TJ Letecké opravovne Trenčín OKST

Turistická partia nášho klubu s potešením dáva do pozornosti širokej verejnosti spustenie svojich nových webových stránok.
Na našom internetovom sídle sú k dispozícii pravidelne aktualizované informácie o dianí v našom klube, o pripravovaných aj uskutočnených
turistických akciách a rôzne pikošky z nášho života. Webové stránky sú dostupné aj zo všetkých mobilných zariadení. Vitajte:-)
Naša nová adresa:  tjlot.webnode.sk