Nová web stránka

31.12.2013 14:25

Začali sa prípravy na spustenie našej novej webovej stránky. Web stránka je ideálnym nástrojom na našu vzájomnú komunikáciu, preto bude dôležité ju pravidelne sledovať a starať sa o ňu.

  • hlavný administrátor webu je predseda klubu, na web stránku pridáva príspevky len predseda klubu alebo člen výboru zodpovedný za turistické akcie
  • povinnosťou vedúceho akcie je pred každou akciou zverejniť "propozície", po jej uskutočnení napísať komentár "ako bolo" a vybrať fotky z akcie do fotogalérie. Zverejnenie týchto informácií pred aj po akcii zabezpečí vedúci akcie v spolupráci s členom výboru zodpovedným za turistické akcie
  • na web stránku sa umiestňuje minimum súborov (fotiek, ...) z dôvodu obmedzenej veľkosti free priestoru serveru webnode

Tieto pravidlá sa budú aktualizovať, je potrebné sa nimi riadiť. Web je tu predsa pre nás.