4. výročie našej web stránky

07.01.2015 14:29

Naša klubová web stránka oslavuje v tieto dni štyri roky svojej prevádzky. Rád by som Vám priblížil zopár zaujímavostí a postrehov z tejto doby jej fungovania.

Na úvod je potrebné uviesť, že náš klub má svoju web stránku už od roku 2011. Web stránka bola v tej dobe prvou lastovičkou na poli klubových stránok OKST v širokom a ďalekom okolí. Umiestnená bola až do konca roka 2013 na serveri estranky.sk vďaka politike fungovania web stránok "zadarmo" na tomto serveri. Pre predstavu, ako v tej dobe stránka vypadala, si môžeme pozrieť jej archivovanú verziu. Naša vtedajšia web stránka poskytovala základné informácie o našom klube a jeho činnosti. Trpela však viacerými nedostatkami, ktoré sťažovali jej používanie a neposkytovala potrebný komfort pre jej používateľov. Z týchto dôvodov bola začiatkom roku 2014 spustená na zmenenom serveri webnode.sk jej vynovená verzia a tu funguje dodnes. Takisto využíva možnosť bezplatného umiestnenia a používania.

Našu web stránku navštívi priemerne denne 21 návštevníkov (unikátne návštevy). Je to toľko návštevníkov denne, koľko tomu bolo pred rokom priemerne za týždeň. Priemerne mesačne evidujeme 628 unikátnych návštev. To znamená, že ak počas jedného mesiaca rovnaký návštevník naše stránky navštívi 10x, stále sa mu započíta iba 1 unikátna návšteva. To dokazuje, že web stránka je sledovaná nielen členmi nášho klubu, ale aj cudzími návštevníkmi. Na serveri webnode máme k dispozícii 100 MB dátového priestoru pre našu stránku. Vďaka premyslenej stratégii využívame k dnešnému dňu iba jedno percento tohto limitu. Do budúcna plánujeme využívať len služby poskytované v rámci internetu zadarmo.


Na obrázku je štatistika prístupov na našu stránku za december 2014.

Význam našej web stránky: zdalo by sa, že základným je informovať členov klubu o turistických akciách, ktoré nás čakajú. Nemenej dôležitým je však aj informovať o akciách, ktoré už boli. Je dôležité priniesť informácie aj spätnú väzbu o uskutočnených akciách - preto sa robia aj kroniky. Na vyhodnocovaní uskutočnených akcií by sme mohli ešte viac popracovať. Ďalším kľúčovým významom je reprezentatívna funkcia pre náš klub. Neexistuje lepší spôsob, ako môžeme navonok reprezentovať aktivity a funkčnosť nášho klubu.

V našom klube sme združení členovia rôzneho veku a profesného zamerania. Táto rôznorodosť môže spôsobiť, že si dokážeme sami zabezpečiť mnohé činnosti a veci. Je na to však potrebná ochota členov priložiť ruku k dielu. Každý dokáže svojim spôsobom pomôcť v niečom potrebnom. Nebuďme preto pasívni a nenechajme ostatných, aby všetko robili sami. Pri webovej stránke sa to podarilo. Títo ľudia majú zásluhu na jej fungovaní od jej vzniku doteraz: Marek Minárech, Vlado Švancár, Roman Sabadka, Jozef Šebo.

Turistika je náš spoločný koníček, pri ktorom nám naša web stránka dokáže významne poslúžiť. Nebude nás "ťahať na kopec", no aj tak nás dokáže na kopec dostať.

Zapísal pre Vás Roman