2 percentá z dane

17.03.2014 09:36

Znovu môžeme sami rozhodnúť o čiastke z daní, ktorú sme minulý rok 2013 zaplatili štátu. Hoci možno ide o malú sumu, rozhodnutie, ako sa postavíme k tejto príležitosti, môže mať pre náš klub veľký význam. Prosím oslovte aj svojich kamarátov a rodinu.

Postup pre zamestnanca, ktorý požiadal svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

  1. požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
  2. stiahnite si tlačivo Vyhlásenie o poukázaní dane, dopište do tohto tlačiva svoje priezvisko a podpis
  3. obe tlačivá ( potvrdenie o zaplatení,  vyhlásenie o zaplatení) odovzdajte niektorému členovi výboru do 25.4.2014 (alebo zašlite obe tlačivá poštou na daňový úrad v mieste bydliska do 30.4.2014)

Všetko ostatné dopíšeme a zariadime. Peniaze budú použité na úhradu nákladov na turistických akciách pre všetkých. Správa o použití bude predložená na výročnej schôdzi klubu.