Vyhodnotenie turistického pochodu L-100, 50, 30, 15

08.04.2014 21:57

Plánovaná turistickáklubu s celoslovenským – európskym záberom sa konala v dňoch 21-22.3.2014.

Letecká stovka sa začínala prezentáciou dňa 21.3.2014 od 18.00 hod. v Sokolovni pri futbalovom štadióne. Zabezpečovali: Švancár, Holičková, Drnáková. Bolo prihlásených 84 účastníkov, zaprezentovalo sa 75.  Hromadný štart bol o 20.10 hod. Na trasu sa vydalo 75 účastníkov, v cieli bolo klasifikovaných 57 štartujúcich.

   

Trasa viedla po hrádzi Váhu ku prvej statickej kontrole K1 na 9 km - brod cez potok. Pokračovala do Beckova už po modrej turistickej značke na živú kontrolu K2 v Kalnici – Bar Orion, 23 km, ktorú zabezpečoval Švancár. Tu bolo občerstvenie – mastný chleba, cibuľa, džem, jablko, čaj, iontový nápoj, minerálka, kofola. Trasa pokračovala cez Panskú Javorinu na Kulháň a Duchonku (47 km), kde bola živá kontrola K3, ktorú zabezpečovali Stoklasa a Kaščáková (cudzí ľudia- super). Taktiež bolo občerstvenie ako v Kalnici ovocie – pomaranč + nápoj Aloe vera, Coca cola a asi 70 l vody, ktorej bolo ešte málo (treba 100 l). Po rýchlom tempe na začiatku už prví piati vzdali. Pokračovalo sa po žltej tur. značke do Podhradia a pokračovanie po modrej cez Úhrad do Doliny ku statickej kontrole K4 pri Horárni pod Kostolným vrchom. Odtiaľ už červenou značkou na Bezovec, Šport chata K5 (61 km). Tu zabezpečoval živú kontrolu Roman Sabadka so synom. Bola objednaná kapustnica a čaj, ako prídavok banán. Tu končili ďalší piati účastníci. Hrebeňovkou na Inoveckú chatu ku kontrole K6 (82 km), ktorú zabezpečoval Rasťo Timko a Tibor Blaško. Od chatára sme mali sponzorsky zeleninovo - mäsový vývar a čaj. My sme pridali keks a jablko. Na chate bola kontrola aj pre účastníkov L-50. Účastníkom ešte zostávalo 23 km do cieľa. Posledná statická kontrola K7 pri Soblahovskej chate (96 km). Cieľ od rána zabezpečovali Bundilová, Škriečková, Švancár. Po 13 hod. a 10 minútach sme privítali prvých účastníkov Matúša Páleníka a reprezentanta Maďarska Gábora Nyakasa. Za nimi s odstupom 37 minút dobehli Mário Jakúbek a Roman Babulic. Po obeda sa prezentácie ujali Holičková a Drnáková, ktoré so mnou vydržali až do úplného konca do 20.30 hod.

Prezentácia na kratšie trasy bola 22.3.2014 od 6.00 do 8.00 hod. na železničnej stanici Trenčín - zabezpečoval Šebo, Šebová a Zelenka. Na trasu L-50 sa zaprezentovalo 42 turistov. Trasa do Beckova pokračovala cez Selec na Inoveckú chatu, kde bola kontrola spolu so stovkármi s cieľom - Kubra, kyselka do 16.30 hod., potom Sokolovňa. Na trasu 30 km sa zaregistrovalo 37 turistov a na 15 km trasu 74. Aj tento rok sme pripravili pre účastníkov kratších trás kontrolu pri Chate pod Ostrým vrchom aj so sladkým prekvapením. Zabezpečovali ju Maradík, Maradíková, Teplanová a Miklánková. Kontrolou prešlo 87% zaregistrovaných 30- a 15-károv. Cieľ v Kubrej za krásneho počasia zabezpečovali Senková, Kunová, Timková, Mrlinová, Švejdová, Miklánková a Teplanová. Činnosť ukončili okolo 17-tej hodiny, keď účastníci kratších pochodov boli v cieli a dokumentáciu priniesli do Sokolovne. Postupne sme odkontrolovali aj prichádzajúcich účastníkov L-50. Najrýchlejší boli za 6 hodín Múčka a Ištók.

Záverom možno konštatovať, že akcia prebehla k všeobecnej spokojnosti. Účastníci vyjadrovali spokojnosť s organizáciou aj s občerstvením. Všetkým zainteresovaným patrí srdečná vďaka.

Návrh na opatrenie:

  • viac vody na kontrolu na Duchonke (100 l)
  • cieľ pre L-50 v Sokolovni od začiatku
  • podávať polievku – vývar
  • pokúsiť sa zohnať propagačné materiály o Trenčíne na štart hlavne L-100

Fotky z akcie L50
Fotky z akcie L100 a L50

Spracoval: Švancár